Kunsthal KAdE – Expeditie land art

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, 4,6 m x 460 m, Great Salt Lake, Utah, USA. Photo: S. Smallenburg, (cut out). Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, 4,6 m x 460 m, Great Salt Lake, Utah, USA. Photo: S. Smallenburg, (cut out).

Tot en met 3 januari 2016 is in Kunsthal KAdE in Amersfoort de tentoonstelling Expeditie land art te zien. In deze tentoonstelling wordt aandacht besteed aan zes pioniers van de land art-beweging: Nancy Holt, Robert Smithson, Walter De Maria, James Turrell, Richard Long en Marinus Boezem. Ook hun invloed op een jongere generatie kunstenaars zoals Francis Alÿs, Tacita Dean, Guido van der Werve, Mario Garcia Torres, Zeger Reyers, Pierre Bismuth en Lara Almarcegui komt aan bod.

Expeditie land art is georganiseerd rondom de publicatie van het gelijknamige boek van Sandra Smallenburg. Zij is tevens gastcurator van de tentoonstelling.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan Expeditie land art met een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd