Kunstvereniging Diepenheim – Jonathan van Doornum

Jonathan van Doornum, ‘Forgiveness’ epoxy klei, inkt, verf, staal, styrofoam, tekstbord • 230 x 150 x 60 cm • 2016 • Foto: Gert Jan van Rooij Jonathan van Doornum, ‘Forgiveness’ epoxy klei, inkt, verf, staal, styrofoam, tekstbord • 230 x 150 x 60 cm • 2016 • Foto: Gert Jan van Rooij

Het Mondriaan Fonds kende een bijdrage toe voor het honorarium van Jonathan van Doornum in het kader van het experimenteerreglement kunstenaarhonoraria. Hij maakte in opdracht van Kunstvereniging Diepenheim nieuw werk voor de tentoonstelling Killing two birds with one stone, die te zien is van 18 maart 2017 t/m 5 juni.

Van Doornum onderzoekt in zijn werk verschillende concepten van tijd; of het nu historische periodes zijn, het idee van ‘geschiedenis’, verbeeldingen van vooruitgangsgeloof of de vluchtigheid der dingen. In de tentoonstelling wordt een breed spectrum getoond aan ruimtelijk werk – van een serie kleinere, autonome objecten tot grootschalige sculpturen die reageren op de expositieruimte zelf.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelde het Mondriaan Fonds een experimenteerreglement op dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Minister Bussemaker stelt hiervoor 600.000 euro beschikbaar. Op basis van dit reglement kunnen kunstinstellingen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars. Lees hier meer over de Richtlijn Kunstenaarshonoraria en het experimenteerreglement van het Mondriaan Fonds.

Kunstvereniging Diepenheim ontvangt naast het Experimenteerreglement  Kunstenaarshonoraria voor Van Doornum ook een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd