Literatuurmuseum.nl

literatuurmuseum.nl literatuurmuseum.nl

Op 4 februari werd het Literatuurmuseum gelanceerd, een nieuw online literair platform met verhalen uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het platform ontsluit de collectie van het Nederlands Letterkundig Museum en toont de wetenschappelijke expertise van Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) dat onderzoek naar de collectie heeft verricht en deze in context heeft geplaatst.

Het Literatuurmuseum is een groeiend museum; er komen regelmatig verhalen bij. Ook verschijnen er wekelijks nieuwe artikelen, waarin schrijvers van nu vertellen over de collectie van het museum. In de toekomst zal de website onderzoekers de mogelijkheid bieden gedigitaliseerde archiefstukken te raadplegen.

De Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum ziet het als haar missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar te maken. Het Huygens ING is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op het gebied van het onderzoeken en ontsluiten van historische en literaire teksten en bronnen.
De structurele samenwerking tussen de instellingen heeft tot doel literatuur en literair erfgoed te ontsluiten en toegankelijk te maken, literair erfgoedbeleid te versterken en de zichtbaarheid van beide instellingen te bevorderen. Ook willen beide instellingen hun expertise delen op het gebied van technologie, publieksbereik en educatietoepassingen.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan deze samenwerking met een Bijdrage Samenwerking Musea.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd