Leeuwarden-Fryslân 2018 – 11Fountains & De Tocht

De Tromp De Tromp

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wordt 11Fountains & De Tocht georganiseerd. Het project behelst de realisatie van elf fonteinen door internationale kunstenaars, samen met lokale bedrijven. De fonteinen worden geplaatst in de Friese Elfsteden: Dokkum (Birthe Leemeijer), Leeuwarden (Jaume Plensa), Franeker (Jean-Michel Othoniel), Harlingen (Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla), Bolsward (Johan Creten), Sneek (Stephan Balkenhol), IJlst (Shinji Ohmaki), Workum (Cornelia Parker), Hindeloopen (Shen Yuan), Stavoren (Mark Dion) en Sloten (Jorge & Lucy Orta). De kunstenaars is gevraagd zich te verdiepen in de geschiedenis van de stad, de beoogde locatie en kennis te maken met de plaatselijke bevolking.

Ook zal een rondvarende expositie over de fonteinen plaatshebben, op het schip De Tromp, met maquettes van de ontwerpen en beeldmateriaal van het maakproces. Deze tentoonstelling, met de naam De Tocht, heeft het doel het bereik van de fonteinen te vergroten. Hiervoor wordt samengewerkt met fonteincommissies, regionale promotiebureaus en ondernemingen die in het teken staan van cultuur, natuur en water.

De opening van 11Fountains & De Tocht vindt plaats op vrijdag 18 mei 2018. Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Instellingen toe. Het project is tevens onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd