Marjolijn Dijkman – History Rising

History Rising is een project van Marjolijn Dijkman over manieren van tentoonstellen van musea in Oost-Engeland. Bezoekers worden uitgenodigd om hun visie op de geschiedenis te herzien door te kijken naar de mechanismen die musea creëren om hun collectie te ordenen of in een hiërarchische volgorde te plaatsen. Dijkman’s nieuwe sculpturale werk creëert linken met het modernisme, de erfgoed industrie en de beeldtaal van science-fiction.

Het werk van Marjolijn Dijkman is te zien in Norwich Castle Museum & Art Gallery, Wisbech & Fenland Museum en Outpost. Marjolijn Dijkman ontving voor het project History Rising een Projectinvestering Kunstenaar van het Mondriaan Fonds.

website