Alex de Vries – Marten Hendriks/Uitstallingen Hoofdzakelijk Over Zicht

Marten Hendriks, imageindexstrip (detail), computerprint 2016 Marten Hendriks, imageindexstrip (detail), computerprint 2016

Als onderdeel van het kunst- en cultuurprogramma Pulse, een initiatief van kunstenaarsinitiatief Studio Omstand,  is op vier projectlocaties rond het Arnhemse Transformatorplein een solotentoonstelling te zien met werk van Marten Hendriks.
Hendriks zet patronen in om het structuurloze te vertonen. Die patronen ontleent hij aan ervaringen in de werkelijkheid die hem referentiebeelden bieden. De tentoonstellingen die hij maakt, zijn nooit chronologisch of formeel naast elkaar gehangen werken, maar bijna encyclopedische assemblages waarbij hij uiteenlopende ordeningsprincipes door en over elkaar heen gebruikt. Binnen de uitstalling van de expositie ontstaan volkomen nieuwe inzichten in de betekenissen die onder­linge werken ten opzichte van elkaar hebben.

Alex de Vries doet onderzoek naar leven en werk van Marten Hendriks met een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping van het Mondriaan Fonds. Deze bijdrage kan zowel door beeldend kunstenaars als bemiddelaars worden aangevraagd.

De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het fringe programma van Sonsbeek ‘16. De tentoonstelling is t/m 28 augustus geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

website