Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu (MAC’s) – Fiona Tan

Mac's, Fiona Tan Archive, 2019 Mac's, Fiona Tan Archive, 2019

Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu (MAC’s) in le Grand-Hornu ontvangt een bijdrage voor de solopresentatie van Fiona Tan. Dit grootschalige monografische project met de titel Schaduw Archief zal het hele museum omvatten. De tentoonstelling is in twee delen opgesplitst en begint met de werken Depot (2015) en Inventory (2012), vertrekpunten van Tans reflectie op musea, collecties en archieven. Voor het eerste werk filmde ze de schatten die opgeslagen liggen in de depots van natuurwetenschappelijke musea in Leiden en Berlijn, voor het tweede de ongewone collectie van de 18e-eeuwse neoklassieke architect Sir John Soane, die honderden voorwerpen uit de Grieks-Romeinse periode verzamelde.

In het verlengde hiervan wordt een nieuw project getoond dat werd gerealiseerd in opdracht van MAC’s. Dit werk is het resultaat van twee jaar onderzoek dat ze, op uitnodiging van MAC’s, voerde in het Mundaneum in Bergen. Hier worden miljoenen thematische indexkaarten bewaard. De ambitie van oprichter Paul Otlet was om alle menselijke kennis te catalogiseren en zo de wereldvrede tot stand te brengen. Hij classificeerde alles met behulp van de UDC, het universele decimale classificatiesysteem, waarvan hij de uitvinder is en dat nog steeds wordt gebruikt.

Schaduw Archief is Tans eerste grote solopresentatie in België en te zien van 7 april tot en met 1 september 2019. Het Mondriaan Fonds kende hiervoor een Bijdrage Presentatie Buitenland toe. Bij de presentatie verschijnt ook een boek, dat zich zowel op het recente werk van Tan als op haar onderzoek naar Paul Oltlet richt. Hiervoor werd een Bijdrage Publicaties toegekend.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd