Museon – One Planet

Inrichting One Planet in Museon Inrichting One Planet in Museon

Op 24 oktober opent het Museon zijn nieuwe semipermanente tentoonstelling One Planet. In deze interactieve tentoonstelling staan actuele mondiale thema’s centraal en ontdekken bezoekers de uitdagingen waar de mensheid voor staat. De leidende vraag is: ‘Hoe houden we met elkaar de aarde leefbaar en gezond?’.

De Verenigde Naties willen de grootste mondiale uitdagingen aanpakken met duurzame oplossingen. Ze hebben daarvoor zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd, die ze voor 2030 willen bereiken. Het Museon gebruikt die zeventien doelen als uitgangspunt in One Planet. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: overbevissing, watervervuiling, energie, vluchtelingen, klimaatverandering en discriminatie. Het Museon beschikt over 273.000 voorwerpen, waarvan een groot deel afkomstig is uit niet-westerse landen. Deze collectie wordt in deze tentoonstelling ruim getoond.

Het Mondriaan Fonds kende voor de herinrichting van de semipermanente tentoonstelling in het Museon een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toe.

website