Museum Boijmans – Pre-Eyckiaans drieluik

Museum Boijmans Van Beuningen heeft een bijzonder vroeg-15e eeuws drieluik aan de collectie toegevoegd. Het werk kon worden aangekocht door de bijdragen van private en publieke fondsen, waaronder het Mondriaan Fonds. Het drieluik met daarop de balseming van Christus vormt een hoogtepunt uit de pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst. Wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek zorgde ervoor dat het onbekende drieluik werd ontdekt bij een privéverzamelaar. Het is zeer uitzonderlijk dat een totaal onbekend schilderij uit deze periode opduikt en nog te koop is. De rechterzijvleugel met Johannes de Doper behoort tot de mooiste schilderijen die nog bestaan van de Nederlandse kunst rond 1400. Voor het Mondriaan Fonds was dat, samen met het feit dat het hier een zeldzaam tafereel betreft en er nog slechts 20 à 30 in de Nederlanden vervaardigde schilderijen uit deze periode bestaan, reden om bij te dragen zodat het werk aan de Collectie Nederland kan worden toegevoegd.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd