Museum Boijmans Van Beuningen – Van Bosch tot Bruegel

Jeronimus Bosch, De Marskramer, c. 1490-1505 Jeronimus Bosch, De Marskramer, c. 1490-1505

De tentoonstelling De ontdekking van het dagelijks leven – van Bosch tot Bruegel bevat een selectie van politiek incorrecte schilder- en prentkunst van het hoogste niveau. De tentoonstelling toont zo’n veertig zestiende-eeuwse schilderijen en eenzelfde aantal prenten. Schilderkunst werd in die periode voor het eerst losgekoppeld van religie of portretten: het dagelijks leven is de nieuwe inspiratiebron en satirische onderwerpen worden niet geschuwd. Geen keurig werkende burgers, maar oplichters, dronkenlappen en zotten in allerlei gedaanten.

Het bekendste voorbeeld is misschien wel ‘De Marskramer’ van Jheronimus Bosch, met het ‘alledaagse’ tafereel van de reiziger die omkijkt naar het bordeel achter hem. Naast dit topstuk zijn tal van andere schilderijen uit de pioniersgeneratie van Bosch, Lucas van Leyden en Quinten Massys te zien. Van Leyden maakte voorstellingen van kaartspelers, schakers en waarzeggers. Quinten Massys schilderde op uitmuntende wijze de liefde en geld, oftewel: wellust en hebzucht.

De tentoonstelling is van 10 oktober 2015 tot en met 17 januari 2016 te zien. Het Mondriaan Fonds heeft bijgedragen met een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd