Museum Catharijneconvent – Collectiemobiliteit Textiel

Textielvitrine vaste opstelling, Museum Catharijneconvent in Utrecht Textielvitrine vaste opstelling, Museum Catharijneconvent in Utrecht

Museum Catharijneconvent ontving van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Collectiemobiliteit voor een ontzameltraject rond de collecties kerkelijk textiel. Het gaat om bijna duizend objecten, zoals gewaden, stola’s, handschoenen en mijters. De geselecteerde stukken die worden ontzameld, worden zo mogelijk herplaatst in museale collecties, zoals de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) dat voorschrijft. Door het specifieke karakter van de voorwerpen kunnen ze ook in religieuze instellingen of bij restauratie-opleidingen terecht komen. Tenslotte kan vernietiging onderdeel uitmaken van het proces. Het museum werkt, naast de LAMO, volgens de Handreiking Roerend Religieus Erfgoed, die het heeft opgesteld met kerken en erfgoedinstellingen en het heeft een speciale begeleidingscommissie gevormd.

Het project Collectiemobiliteit Textiel bestaat tevens uit het oormerken van textilia vanaf 1850 die belangrijk zijn voor de Collectie Nederland en die zich nu nog in kerken en kloosters bevinden. Het museum zorgt ervoor dat deze belangrijke paramenten een goede bewaarmogelijkheid krijgen. Het gaat vooral om Oud-Katholieke textilia die goed beheer en behoud behoeven.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan het project omdat het ontzamelen door Museum Catharijneconvent zorgvuldig gebeurt en een consistent geheel vormt met het collectieplan. De Bijdrage Collectiemobiliteit heeft als doel het bevorderen van het inzicht in wat belangrijk is voor de Collectie Nederland waardoor de kwaliteit en de zichtbaarheid daarvan vergroot worden. Op die manier worden de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen vergroot.

Lees meer over collectiemobiliteit en dit project in de blog Kan dit weg? van Birgit Donker.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd