Museum Catharijneconvent – Splendid Isolation: Middeleeuwse altaren uit Noorwegen en Catalonië

Austevoll-altaarstuk, ca. 1520-30. Middeldeel: Utrecht, omgeving van de Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, Petrus, Sunniva en Maria Magdalena. Eikenhout met originele polychromie en latere overschilderingen. Luiken: omgeving Jacob Cornelisz van Oostsanen, Geboorte en Aanbidding van de koningen. Bergen (Noorwegen), Universiteitsmuseum (foto: Justin Kroesen) Austevoll-altaarstuk, ca. 1520-30. Middeldeel: Utrecht, omgeving van de Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, Petrus, Sunniva en Maria Magdalena. Eikenhout met originele polychromie en latere overschilderingen. Luiken: omgeving Jacob Cornelisz van Oostsanen, Geboorte en Aanbidding van de koningen. Bergen (Noorwegen), Universiteitsmuseum (foto: Justin Kroesen)

Museum Catharijneconvent ontvangt een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen voor een vooronderzoek naar de haalbaarheid van het project Splendid Isolation. Het museum wil een tentoonstelling, een publicatie en een randprogramma maken over Middeleeuwse altaren uit Noorwegen en Catalonië, door twee van de best bewaard gebleven collecties en aanverwante religieuze stukken voor het eerst samen te brengen. De collecties van Bergen (Noorwegen) en Vic (Catalonië) staan bekend als de mooiste van Europa en in de tentoonstelling zullen de topstukken voor het eerst in Nederland getoond worden. De collecties vertonen opvallende overeenkomsten en samen geven ze een indruk hoe kerken en altaren in Engeland, de Nederlanden, Frankrijk of Duitsland er in de 12de en 14de eeuw uitzagen.

De gedachte is dat de randen van Europa ons laten zien en beleven wat in het centrum aan cultuurhistorisch materiaal verloren is gegaan door oorzaken als de Beeldenstorm, godsdienstoorlogen en de Franse Revolutie. Het vooronderzoek maakt duidelijk welke vragen het museum wil laten beantwoorden om over de voortgang van het project te kunnen besluiten.

Museum Catharijneconvent werkt voor deze tentoonstelling samen met Museu Episcopal de Vic in Catalonië en het Universiteitsmuseum in Bergen. De uitwisseling vergroot de kennis van hun eigen collectie, resulteert in nieuwe kunsthistorische kennis over middeleeuwse altaarstukken en de uitwisseling tussen het centrum en de periferie in het middeleeuwse Europa.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd