Museum De Domijnen – Object Love

Melanie Bonajo, Furniture Bondage Hanna 2007, C-print 149 x 120 cm. Melanie Bonajo, Furniture Bondage Hanna 2007, C-print 149 x 120 cm.

Van 14 april t/m 2 september 2018 presenteert De Domijnen in Sittard-Geelen de tentoonstelling Object Love. De presentatie onthult onze intieme relatie met dingen. Dingen zijn veel meer dan fysieke objecten. Ze worden gemaakt door mensen om in onze praktische en emotionele behoeften te voorzien. We maken gebruiksvoorwerpen en symbolische objecten, die functioneren als een verlengstuk van ons lichaam. We projecteren er betekenissen op. We raken ze aan en koesteren ze. We vereren ze en haten ze. Gastcurator van de tentoonstelling is Anne Berk.

Het Mondriaan Fonds kende een compensatie toe voor de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling, via het Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria. De deelnemende kunstenaars zijn: Machiel Braaksma, Melanie Bonajo, Anton Cotteleer, Danielle Dean, Yvonne Dröge Wendel, Ni Haifeng, Jeroen van Loon, Pet van de Luijtgaarden, Vika Mitrichenko, Olaf Mooij, Ted Noten, Min Oh, Hans Op de Beeck, Erwin Olaf, Maria Roosen, Superflex, Bas de Wit, Bill Woodrow en Erwin Wurm.

Lees ook het nieuwsbericht ‘Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt, stimuleringsregeling cruciaal‘ en het blog ‘Aha, je bedoelt een omgekeerde Wet Normering Topinkomens‘ van Birgit Donker.

website