Museum Geelvinck en Nationaal Veiligheidsinstituut ontvangen Bijdrage Collectiemobiliteit

Museum Geelvinck en het Nationaal Veiligheidsinstituut ontvingen onlangs een Bijdrage Collectiemobiliteit. Museum Geelvinck kreeg deze voor een verregaande samenwerking met het Pianola Museum, waarbij een gezamenlijke publiekspresentatie wordt gerealiseerd en de collecties worden gekoppeld en digitaal ontsloten. Ook het vrijwilligersteam, fondsenwerving, publieks- en educatieactiviteiten en marketing worden geïntegreerd. Het Nationaal Veiligheidsinstituut ontving de bijdrage voor het overnemen van de historische collectie van het Rode Kruis, die zijn bestaande collecties van het Nederlands Politiemuseum en Nationaal Brandweermuseum zal verrijken. De drie deelcollecties horen bij elkaar en vertegenwoordigen een nationaal belang, sommige collectieonderdelen zijn rijksbezit.

De Bijdrage Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en overige cultureelerfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten. Een bijdrage kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.

tot stand gekomen met:

gerelateerd