Museumhuis Groningen – Veiligheidszorg Kerkelijke Gebouwen Groningen

De Nieuwe Kerk in Groningen. Foto: Nieuwe Kerk Groningen.

Museumhuis Groningen heeft een Bijdrage Veiligheidszorg ontvangen voor het project Veiligheidszorg Kerkelijke Gebouwen Groningen. Dit project is een vervolg op een in 2012 en 2013 uitgevoerde pilot, die tevens gehonoreerd werd door het Mondriaan Fonds. Met de pilot is een werkwijze ontwikkeld om beheerders van kerkelijke gebouwen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het maken en uitvoeren van plannen rondom veiligheidszorg, met name brand- en inbraakpreventie.

Het Museumhuis zal in vervolg op de pilot een logboek opstellen voor iedere kerkbeheerder, waarin alle maatregelen en controles op het gebied van veiligheid worden bijgehouden. Ook zal er een serie regiobijeenkomsten worden georganiseerd voor kerken die een calamiteitenplan willen opstellen. Komende maand zullen drie van deze bijeenkomsten plaatsvinden. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen-Drenthe, Bisdom Groningen-Leeuwarden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De eerstvolgende deadline voor het aanvragen van een Bijdrage Veiligheidszorg is 31 oktober 2014.

tot stand gekomen met:

gerelateerd