Museumpark Archeon – Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum

Museumpark Archeon, zwammersdamschepen Museumpark Archeon, zwammersdamschepen

Archeon ontvangt een bijdrage voor de restauratie van de Zwammerdamschepen. De schepen van Zwammerdam zijn in de periode 1971 – 1974 opgegraven in de haven van het Romeinse limesfort Nigrum Pullum. Het betrof drie boomstamkano’s en drie vrachtschepen, een unieke vondst. Het Archeon en andere instanties ontwikkelen een plan voor de restauratie en de presentatie van de Zwammerdamschepen op het terrein van Archeon en uiteindelijk tot het realiseren van het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum.

Vanuit de bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is in de periode 2018-2021 speciale aandacht voor grootschalige publieksactiviteiten voor archeologie, zodat de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek en het publieksbereik wordt vergroot. Het gaat om presentaties op het gebied van archeologie met een bovenregionale uitstraling en een potentieel groot (publieks)bereik. Het daartoe restaureren van archeologische objecten behoort tot de mogelijkheden. Samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, is een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken en voor het bijdragen aan de doelstellingen uit Erfgoed Telt ten aanzien van diversiteit, het bereiken van jongeren en het betrekken van vrijwilligers. De plannen van Museumpark Archeon vallen precies onder de archeologische middelen van de regeling.

website