Museumstoomtram Hoorn – Medemblik – Restauratie rijtuig 455

Museumstoomtram Hoorn – Medemblik ontving een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed voor de restauratie van Personenrijtuig NS BC 455. Met hulp van deze bijdrage kan de complete trein nu terug worden gezet op de rails. Locomotief NS7742, met drie rijtuigen en een bagagewagen, zoals het honderd jaar geleden reed.

Bij de restauratie wordt speciale aandacht besteed aan verduurzaming en toekomstbestendigheid, zodat het rijtuig kan blijven rijden, en aan kennisoverdracht tijdens de restauratie en zichtbaarheid. Het rijtuig zal worden gerestaureerd naar de door Fedecrail opgestelde richtlijn voor de restauratie van historische railvoertuigen: ‘Charter van Riga’.

Daarnaast wordt het publiek bij de restauratie betrokken in het Bello-atelier. Zo kan in het atelier, met uitzicht op de restauratie, op een interactief scherm een spel worden gespeeld waarbij het publiek zelf het rijtuig kan opbouwen. Dit atelier is een deel van de bestaande restauratiewerkplaats van de Museumstoomtram te Hoorn, waarin het publiek de restauratie van twee historische personenrijtuigen kan bekijken, erbij wordt betrokken en in sommige gevallen ook deelnemer wordt van de restauratie. Het Mondriaan Fonds kende hiervoor al eerder een Bijdrage Mobiel Erfgoed toe.

De Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed bestaat sinds het najaar van 2018 en is gericht op restauratie en verduurzaming van mobiel erfgoed. Minister Van Engelshoven stelde hiervoor een extra budget van 1 miljoen euro beschikbaar. De Bijdrage Mobiel Erfgoed is bestemd voor bijzondere projecten die gericht zijn op fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting of educatie en die bijdragen aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel.

website