Nationaal Archief – Wie ben ik, wie was jij?

Tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij, 2019, Het Nationaal Archief, Den Haag Tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij, 2019, Het Nationaal Archief, Den Haag

Sinds dit jaar is in het Nationaal Archief in Den Haag de semipermanente onderwijspresentatie Wie ben ik, wie was jij? te zien. Deze interactieve tentoonstelling staat in de finale van de Museumeducatie Prijs (winnaar bekend op 8 november) én is genomineerd voor de International Children in Museums Award die tijdens de Hands On! Conference op 24 oktober in het Frankfurt Young Museum wordt uitgereikt.

Wie ben ik, wie was jij? bevat vier thema’s: Goed en fout in de Tweede Wereldoorlog, Van huis en haard, Handel en slavernij en Vecht voor je recht. Aan de hand van een historisch personage ontdek je dat gelijke behandeling en gelijke rechten niet vanzelfsprekend zijn. Wat doe je als je als kind wordt weggegeven en opgroeit in een ver land? Wat als je wilt studeren, maar je mag niet omdat je vrouw bent? Heb je iets te kiezen als je in slavernij wordt geboren?

Naast de tentoonstelling is er een voor boven- en onderbouwleerlingen en -docenten via de website een ‘bronnenbox’ beschikbaar, met een aanbod van tijdvakken en onderwerpen die in de vaste presentatie aan bod komen. Verder zijn er interactieve videoconferences mogelijk, waarmee het Nationaal Archief scholen wil bedienen die niet in staat zijn om naar Den Haag te komen.

De presentatie kwam tot stand mede dankzij een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen.

website