Naturalis Biodiversity Center – 3D Triceratops

Het uitprepareren van de botten van de triceratopsen door medewerkers van Naturalis Het uitprepareren van de botten van de triceratopsen door medewerkers van Naturalis

Naturalis Biodiversity Center werkt samen met het Statens Natuurhistorisch Museum in Kopenhagen aan innovatieve 3D-printtechnieken. Deze technieken zullen worden gebruikt voor het maken van natuurgetrouwe reconstructies van vijf Triceratops-skeletten die tussen 2015 en 2017 door Naturalis in Wyoming (V.S.) zijn opgegraven. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de dinosauriërs. Omdat de skeletten niet helemaal compleet zijn, kunnen ontbrekende onderdelen worden aangevuld met 3D-prints van andere Triceratopsen, gescand bij collega-instituten.

Beide musea doen ervaring op met de toepassing van 3D-scanning en 3D-printen en kunnen hun presentatie zo naar een hoger plan trekken: Naturalis krijgt een natuurgetrouw Triceratops-skelet voor de nieuwe presentatie en een 3D-kopie daarvan komt in Kopenhagen. Daarnaast zien de musea het project om de kennis over Triceratops in het algemeen en déze Triceratops-fossielen in het bijzonder verder uit te bouwen en zo de museumbezoekers een zo compleet mogelijk verhaal te kunnen vertellen rondom de vondst. De opgedane kennis wordt gedeeld met het veld.

Het Mondriaan Fonds kende voor dit project een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen toe.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd