Natuurderij Keizersrande – Nieuwe Boeren Cultuur

Op 1 november opent Natuurderij Keizersrande, een boeren bedrijf in de uiterwaarden van de IJssel nabij Deventer. Het landgoed wordt beheerd door een biologisch dynamische ‘natuurderij’. De eigenaars van dit agrarisch bedrijf vinden het belangrijk dat het landgoed toegankelijk is voor recreanten; dat het publiek zich verhoudt tot dit cultuurlandschap en begrijpt waarom de uiterwaarden er uitzien zoals ze er uit zien. Als onderdeel van het plan Kunst bij Keizersrande wordt aan zes kunstenaars een opdracht gegeven om een werk te maken dat reageert op het beheren van natuur en landschap. De door het Mondriaan Fonds gehonoreerde aanvraag betreft één van deze opdrachten: aan het collectief Grondvormen.

Hun werk Nieuwe Boeren Cultuur wordt uitgevoerd in de informatieruimte en op het publiek toegankelijke erf van het bedrijf. Grondvormen zal een ‘Zondagse Kamer’ inrichten als een toonkamer voor de nieuwe boerencultuur. Ook zal men een Praalkast maken op basis van 17e eeuwse naturaliënkabinetten, waarin exotische en alledaagse voorwerpen uit natuur en cultuur werden samenbracht. Op het erf van Keizersrande zullen mobiele units worden geplaats als een compacte collectie van planten uit het hele landschap. Het project verbindt hedendaagse kunst met thema’s die verbonden zijn aan cultuurhistorisch erfgoed, cultuurlandschap, agrarische ontwikkeling en de waterhuishouding in Nederland.

Bij het project zijn verschillenden partijen betrokken: Stichting IJssellandschap, het Waterschap, Boskalis, Witteveen+Bos, gemeente en provincie. Het project maakt deel uit van het landelijk project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, een nationale wateropgave die in 2015 klaar moet zijn.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd