Natuurmuseum Brabant – BOS

Natuurmuseum Brabant - BOS Natuurmuseum Brabant - BOS

In het Natuurmuseum Brabant is sinds 22 september de permanente tentoonstelling BOS te zien. De tentoonstelling geeft jonge bezoekers (4-8 jaar) en hun ouders de kans om inzicht in de rol van de natuur te krijgen door te spelen, ontdekken, onderzoeken en begrijpen. Het Natuurmuseum Brabant heeft gekozen voor een interdisciplinaire benadering die op heldere manier inzicht geeft in de samenhang tussen ecologische, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke processen en eigentijdse problematieken.

Een combinatie van (interactieve) projecties en sensoren zorgt er voor dat de zaal, een stad waar allerlei dierenkarakters wonen, tot leven komt. De geprojecteerde wereld daagt uit om onderzoek te doen. De setting verandert per seizoen en kan zelfs per dag visueel veranderen. Kinderen leren over de eigenschappen van de dieren en over de verbanden in de natuur. De bezoeker wordt aan het einde van het bezoek gestimuleerd om het onderzoek voort te zetten.

Het Mondriaan Fonds kende Natuurmuseum Brabant een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toe voor de tentoonstelling BOS.

website