NEMO Science Museum – Humania: ‘Een Handstand’ (Florentijn Hofman)

Florentijn Hofman en zijn zoon Dit pakken het kunstwerk uit, te zien in de tentoonstelling Humania, NEMO Science Museum, 2019. Foto: Martijn Beekman Florentijn Hofman en zijn zoon Dit pakken het kunstwerk uit, te zien in de tentoonstelling Humania, NEMO Science Museum, 2019. Foto: Martijn Beekman

De tentoonstelling Humania is het sluitstuk van de gefaseerde vernieuwing van NEMO Science Museum die in 2015 is gestart. Na drie verdiepingen waarin de mens de wereld van de wetenschap verkent, volgt op de vierde verdieping een interactieve belevenis waarin de bezoeker ontdekt wie hij zelf is. In de interactieve tentoonstelling gaan bezoekers met elkaar in gesprek over belangrijke uitdagingen van onze tijd en worden ze geconfronteerd met dilemma’s.

Het middelpunt van de tentoonstelling vormt Een Handstand, een nieuw kunstwerk van Florentijn Hofman in opdracht van het museum. Het beeld is een ruim 8,5 meter hoog gedetailleerd lichaam van een kind in handstand, waarvoor Hofman’s eigen zoon Dit inspiratie was, bedekt met een zwart omhulsel waarop sjabloonmatig een skelet is weergegeven.

Florentijn Hofman, beeldend kunstenaar: ‘Het beeld zet aan tot denken over hoe de mens zijn lichaam kan beheersen. Met een handstand zoek je balans en kan je een natuurwet als de zwaartekracht tarten. Dat ik juist voor de doelgroep vanaf twaalf jaar een beeld kon ontwikkelen, is een fantastische bonus.’

Koningin Máxima opent de tentoonstelling op donderdag 21 november 2019, en vanaf zaterdag 23 november is Humania geopend voor publiek. De nieuwe opstelling werd o.a. ondersteund met een Bijdrage Meerjarenprogramma’s en overige Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds. Voor de opdracht aan Florentijn Hofman werd een Bijdrage Opdrachtgeverschap toegekend. Lees hier meer over de vernieuwende plannen van NEMO.

website