Nicoline van Harskamp – BAK, basis voor actuele kunst (Englishes)

Nicoline van Harskamp, Portrait of an Englishes Collector, video still, 2015 Nicoline van Harskamp, Portrait of an Englishes Collector, video still, 2015

Vanaf 24 september is in BAK, basis voor actuele kunst de solotentoonstelling Englishes van Nicoline van Harskamp te zien. Sinds 2013 verkent zij in een doorlopend project het wereldwijd gebruik van de Engelse taal door mensen die het niet als moedertaal hebben geleerd. Englishes laat zien hoe verschillende variaties van het gesproken Engels zich ontwikkelen, hoe meng- en linkvormen ontstaan en hoe de dominante versie ervan verdwijnt.

Het project gaat in op het politieke belang van deze taalkundige ontwikkelingen en maakt duidelijk hoe ons taalgebruik geworteld is in klasse- en machtsstructuren. De kunstenaar stelt een ontbinding van de dominante vorm van het Engels voor om zo het gemeenschappelijke recht om een taal te bewerken voor het voetlicht te brengen.

Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Kunstenaar toe aan Nicoline van Harskamp voor  de ontwikkeling van een nieuwe videowerk dat onderdeel is van de tentoonstelling in BAK. De film, getiteld PDGN, stelt een onwaarschijnlijke, maar wenselijke wereldwijde linktaal voor. Deze prognose van het Engels, die misschien niet meer klinkt als een taal die wij nu kennen, wordt deels voortgebracht door speciaal voor het project ontwikkelde software.

website