NiNsee – Black Achievement Month 2019

Black Achievement Month 2019 Black Achievement Month 2019

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ontving een bijdrage voor de vierde editie van de Black Achievement Month, die dit jaar plaatsvindt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere en Middelburg. Het programma bestaat uit debatten, discussies en presentaties op een breed scala aan terreinen: muziek, dans, toneel, kunst, muziektheater, opera, ballet, spoken word, storytelling en jeugdtheater.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen in de Black Achievement Month zijn: het erfgoed en de culturen van mensen van Afrikaanse herkomst, het slavernij- en koloniaal verleden, de migratiegeschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst, het effect van stereotypering, vooroordelen en (anti-zwart) racisme in onze samenleving en interetnische samenwerking. Op 29 oktober wordt Black Achievement Month afgesloten met de Black Achievement Month Awards. Lees hier wie de genomineerden zijn.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de Black Achievement Month 2019 met een Projectinvestering Instellingen.

Twee beeldende kunst presentaties ontvingen een eigen bijdrage: de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten in Museum van Loon en de Grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Charl Landvreugd maakte nieuw werk in opdracht van CBK Zuidoost door middel van de Bijdrage Opdrachtgeverschap. Verder presenteert het Tropenmuseum een langdurige Suriname-expositie voor kinderen en is in De Appel de tentoonstelling Guess who’s coming to dinner too te zien.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd