Park platform for visual arts – WAAN

Park platform for visual arts Park platform for visual arts

In Park platform for visual arts in Tilburg opent op 18 september de tentoonstelling WAAN. Deze tentoonstelling haakt aan bij het Jheronimus Boschjaar en raakt qua thematiek aan de geest van Bosch. Park ging een samenwerking aan met de Rabo Kunstcollectie en koos uit die collectie audiovisuele werken die het thema ‘waan’ als uitgangspunt hebben of illustreren. De deelnemende kunstenaars zijn: Erzsébet Baerveldt, Ger van Elk, William Kentridge, Saskia Olde Wolbers, Emma van der Put en Guido van der Werve.

Park is een kunstinitiatief dat werd opgericht in 2013 door kunstenaar Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Park fungeert als middenpodium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T en Museum De Pont met een tentoonstellingsprogramma in de voormalige Goretti-kapel aan het Wilhelminapark te Tilburg.

Het Mondriaan Fonds kende aan Park platform for visual arts een Werkbijdrage Kunstinitiatieven toe. In totaal werden aan zestien kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland bijdragen toegekend voor activiteiten in 2016-2017.

De instellingen die een bijdrage kregen zijn:
A Tale of a Tub (Rotterdam), BRADWOLFF PROJECTS (Amsterdam), Das Spectrum (Utrecht), de-Passages* (Haarlem), Gastatelier Leo XIII (Tilburg), Het Wilde Weten (Rotterdam), KiK (Nijeveen), Paleis van Mieris (Amsterdam), Park platform for visual arts (Tilburg), puntWG (Amsterdam), Samet Yilmaz (Amsterdam), Studio Omstand (Arnhem), Suns and Stars* (Amsterdam), The Naked (Den Haag), Unfair (Amsterdam), Viewmaster Projects (Maastricht). *Nomadisch

website