Platform Werkplaatsen

Platform Werkplaatsen Platform Werkplaatsen

Onlangs is de nieuwe website van het Platform Werkplaatsen gelanceerd.
Platform Werkplaatsen is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse werkplaatsen en labs voor kunstenaars en ontwerpers.

Het Mondriaan Fonds heeft middels een pilot bijgedragen aan de realisering ervan. Dit platform is ontstaan vanuit de wens en de urgentie van een groot aantal werkplaatsen om meer samen op te trekken, ervaring en kennis te delen en een duidelijke positie in te nemen over het belang van de werkplaatsen. Het platform maakt het aanbod aan werkplaatsen beter zichtbaar en brengt de betekenis van werkplaatsen voor de verbinding tussen kunst en andere maatschappelijke sectoren onder de aandacht. Het Platform Werkplaatsen sluit goed aan bij de mogelijkheden die het Mondriaan Fonds biedt aan kunstenaars en bemiddelaars; onder meer door voorbeelden te geven van instellingen waarvoor een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping kan worden aangevraagd.

website