Pompgemaal Den Helder – Cathelijn van Goor

Cathelijn van Goor in Pompgemaal Den Helder Cathelijn van Goor in Pompgemaal Den Helder

Beeldend kunstenaar Cathelijn van Goor verblijft op dit moment in Pompgemaal Den Helder, het permanente binnenlandatelier van het Mondriaan Fonds.

Tijdens haar werkperiode richt Van Goor zich op een onderzoek naar de wijze waarop David Claerbout in de film Long Goodbye het verstrijken van tijd zichtbaar maakt. Dit gegeven wil zij inzetten om mensen bewust te maken van de gevolgen van de menselijke expansiedrift en het contrast laten zien tussen de natuur en technologische ontwikkelingen. Naast dit onderzoek heeft de kunstenaar een begin gemaakt met een nieuwe serie tekeningen, getiteld My digital backyard.

Op 27 augustus houdt Van Goor van 14:00 tot 18:00 uur een expositie in het Pompgemaal met het daar gemaakte werk. Om haar ideeën en onderzoek inzichtelijk te maken heeft ze gedurende de werkperiode een blog bij gehouden.

Deadlines
Het Mondriaan Fonds biedt jaarlijks werkperioden aan in verschillende gast- en buitenlandateliers. Op dit moment kunnen voor een groot deel van deze ateliers aanvragen worden ingediend.
buitenlandateliers (deadline 16 september)
tijdelijke buitenlandateliers (deadline 16 september)
binnenlandatelier Pompgemaal Den Helder (deadline 14 oktober)
tijdelijke binnenlandateliers (deadline 16 september)

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd