PrintRoom – Self-Reliance Library

PrintRoom, Rotterdam. Self-Reliance Library PrintRoom, Rotterdam. Self-Reliance Library

Tot en met 15 september te zien in PrintRoom Rotterdam: Self-Reliance Library, een presentatie van Temporary Services, een publisher-in-residence uit Chicago/Auburn, Verenigde Staten. Te zien is een selectie van hun eigen Self-Reliance Library.  De collectie bestaat uit oude en hedendaagse publicaties maar ook publicaties die out-of-print zijn.
PrintRoom wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds met een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-Instellingen.

Platforms zoals presentatie-instellingen en tijdschriften kunnen nu een bijdrage aanvragen voor hun meerjarige programma’s. De bijdrage is bedoeld voor programma’s, van een tot maximaal drie kalenderjaren, die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst.  De bijdrage kan worden ingezet voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 3 september 2018. 

website