Professionaliseren van vrijwilligersbeleid via Open Oproep Erfgoedvrijwilligers

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Leren doe je samen, aandacht voor de vrijwilliger

Dertien aanvragen zijn gehonoreerd via de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers, voor een totaalbedrag van van €304.769. De oproep was bestemd voor erfgoedorganisaties die samen met vrijwilligers aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed werken. Het gaat om organisaties die hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren, bijvoorbeeld door het vrijwilligersbestand te verruimen.

De projecten die een toekenning ontvangen zijn:

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) – Leren doe je samen, aandacht voor de vrijwilliger
Onder het motto ‘Leren doe je samen’ biedt Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) verdieping en professionalisering aan educatieve vrijwilligers van natuurmusea.

Van Abbemuseum – Het Vrijwilligersprogramma
Het Van Abbemuseum ontwikkelt een programma van trainingen en cursussen voor de huidige en toekomstige vrijwilligers. Streven: een betekenisvol museum voor een brede en diverse gemeenschap.

Foto: Kasteel De Haar

Kasteel De Haar – Gastvrij op Kasteel de Haar (haalbaarheidsonderzoek)
Stichting Kasteel De Haar start een professioneel onderzoek om iedereen in de organisatie bewust te maken van de gemeenschappelijke visie, en om gastvrijheid blijvend te verankeren.

Museum Huis Doorn – Professionalisering vrijwilligers
Om de professionaliseringsslag te maken, investeert Museum Huis Doorn in de expertise en competenties van de vrijwilligers van het museum.

Na de Oorlog – Verbinding verleden met heden: scholing voor het nagesprek
Stichting Na de Oorlog schoolt de eigen 25 vrijwilligers op het gebied van het nagesprek bij hun persoonlijke verhalen en zet in op individuele begeleiding.

Drents Archief – Professionalisering erfgoedvrijwilligers
Het Drents Archief gaat het vrijwilligersbeleid verbeteren en structureel inbedden in de organisatie. De vrijwilligerspool wordt uitgebreid; medewerkers die vrijwilligers begeleiden krijgen ondersteuning.

Vereniging De Zaansche Molen, Specerijmolen De Huisman

Vereniging De Zaansche Molen – Vernieuwing en professionalisering vrijwilligersbeleid (haalbaarheidsonderzoek)
Vereniging De Zaansche Molen onderzoekt hoe het vrijwilligersbeleid kan worden versterkt en meer divers kan worden gemaakt.

Landschap Erfgoed Utrecht – Verbetering vraag en aanbod vrijwilligers
Landschap Erfgoed Utrecht wil de communicatie tussen ‘aanbieders’ van vrijwilligers (overheid, bedrijfsleven en privépersonen), en ‘afnemers’ van vrijwilligers (landeigenaren, agrarische sector, gemeenten, non-profit organisaties, buurtgenootschappen) verbeteren.

Stichting Erfgoed Landfort – Strategisch Plan Vrijwilligers Erfgoed Landfort (haalbaarheidsonderzoek)
Stichting Erfgoed Landfort (sEL) ontwikkelt een strategisch plan voor het werven, trainen, professionaliseren en behouden van vrijwilligers, op de historische buitenplaats Huis Landfort.

Foto: Hunebedcentrum

Hunebedcentrum – Hunebedbouwers gezocht!
Het Hunebedcentrum wil via workshop de kennis versterken van de huidige 110 vrijwilligers. Ook worden nieuwe vrijwilligers geworven, voor een meer divers vrijwilligersbestand.

Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland – Overkoepelend onderzoek naar provinciale ondersteuning van erfgoedvrijwilligers
Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) doet inventariserend onderzoek naar de huidige ondersteuning aan erfgoedvrijwilligers binnen alle provincie in Zuid-Holland.

Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kennis is Kracht – Cursus Collectiebeheer. Foto: Floris Scheplitz

Erfgoedhuis Zuid-Holland – Kennis is Kracht 2020-2022: zonder vrijwilligers zou het nooit lukken
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland (EGH) continueert ‘Kennis is Kracht’, een langlopend project met gratis trainingen voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in de 165 Zuid-Hollandse musea.

Stichting IKL – Professionalisering van het eigen vrijwilligersbeleid (haalbaarheidsonderzoek)
De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) onderzoekt samen met Monumentenwacht Limburg de professionalisering van het vrijwilligersbeleid van de stichting.

tot stand gekomen met:

gerelateerd