Project Fotografie – Collectiekennis 2.0

Op initiatief van de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) bundelen zestien museale collecties, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de krachten in het grootschalige samenwerkingsproject Collectiekennis 2.0/Fotografie, voor de conservering van de fotografie in Nederlandse kunstcollecties.

Het doel van het project is om de fotografische kunstwerken in Nederlandse museale collecties duurzaam te conserveren en zo toegankelijk te houden voor het publiek. Op basis van toegepast onderzoek wordt een methode ontwikkeld waarmee beheerders en restauratoren zelf een groot deel van de kunstfotografie in hun collecties kunnen identificeren en monitoren, en de benodigde conserverings-maatregelen kunnen treffen.

Het project is tot stand gekomen met een Bijdrage Samenwerking Musea. De regeling is bestemd voor musea die onderling en/of samen met andere maatschappelijke partijen willen samenwerken.

tot stand gekomen met:

gerelateerd