Projecten ter herdenking van de oorlog

Explosiegevaar! Verzetsmuseum Explosiegevaar! Verzetsmuseum

De uitbreiding van herinneringscentrum Kamp Amersfoort, een tentoonstelling over de levens van vijf mensen tijdens WOII of een ontsluitingsproject voor collecties van oorlogsmusea. Het Mondriaan Fonds droeg bij aan verschillende projecten ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog, waaronder:

Lotty Veffer Foundation – Waarom schrijf je me niet
In het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten is van 26 januari tot en met 21 mei de tentoonstelling Waarom schrijf je me niet te zien. De Nederlands-Duitse reizende tentoonstelling gaat over de levens van vijf mensen voor en tijdens WOII: een Joods pubermeisje, een Joodse jonge man, een verzetsman, een vluchteling uit Duitsland en zijn vriendin. De presentatie volgt hen door Duitsland, Nederland, de kampen en getto’s in Polen tot aan hun dood of bevrijding. Het project is gerealiseerd door de Lotty Veffer Foundation in samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum en het Zentrum für Niederlande-Studien Münster. Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Instellingen toe vanwege de waardering voor de verschillende perspectieven die de tentoonstelling aan bod laat komen en de manier waarop verbinding wordt gelegd met actuele onderwerpen zoals  vluchtelingenproblematiek en privacy. Ook het interregionale Nederlands-Duitse samenwerkingsverband en het reizende karakter van de tentoonstelling telden positief mee.
Lees meer…

Vernieuwingsplannen Kamp Amersfoort

Vernieuwing en uitbreiding Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort was één van de belangrijkste concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 35.000 Nederlanders werden er vastgezet. In de omgeving van het kamp, dat berucht was vanwege de terreur die er heerste, werden meer dan driehonderd gevangenen gefusilleerd. Op de plek van het kamp is een herinneringscentrum opgericht. De komende jaren vindt een grondige uitbreiding plaats. Kamp Amersfoort ontwikkelt zich met tentoonstellingen en programma’s tot centrum voor educatie op het gebied van gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een Projectinvestering Instellingen werd toegekend vanwege het belang van Kamp Amersfoort als herinneringsplek en de manier waarop de herinrichtingsplannen zijn uitgewerkt: met aandacht voor geschiedenis vanuit meervoudige perspectieven en koppelingen naar de actualiteit.
Lees meer… 

Verzetsmuseum Amsterdam – Vernieuwing vaste opstelling
Het Verzetsmuseum zal de vaste opstelling uit 1999 gaan vernieuwen. Het Mondriaan Fonds kende hiervoor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toe. Door toepassing van nieuwe technieken en presentatievormen wil het museum bij de opstelling veel interactiviteit en een hoge belevingswaarde realiseren. Ook wil het aansluiten bij nieuwe historische inzichten en bij moderne didactische theorieën, en bijdragen aan de toegankelijkheid voor bezoekers met een visuele of auditieve beperking.

Groepsfoto voor de ijswinkel aan de Rapenburgerstraat. Foto: Stadsarchief Amsterdam

Stichting De Terugkeer – Samen weer aan tafel
In het Stadsarchief Amsterdam zijn Rapenburgerstraat 1940-1945 en Samen weer aan tafel te zien, twee tentoonstellingen die van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog verhalen. De eerste tentoonstelling laat zien hoe de Rapenburgerstraat in de oorlogsjaren onherkenbaar veranderde; in de tweede schetsen zeventien personen hoe het was om na de oorlog terug te keren en met het gezin opnieuw een bestaan op de bouwen. Na de presentatie in het Stadsarchief Amsterdam, die loopt van 23 februari tot en met 17 juni, wordt het materiaal bewaard voor gebruik in een museale installatie in het Regionaal Historisch Centrum (RHC) in Eindhoven, ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding van Zuid-Nederland. Het Mondriaan Fonds kende Stichting De Terugkeer een Projectinvestering Instellingen toe voor de organisatie van Samen weer aan tafel. Bijzonder is de aandacht voor de tot nu toe onderbelichte thematiek van het gezinsleven rond de Tweede Wereldoorlog op basis van interviews.
Lees meer… 

Collectieontsluitingsproject Oorlogsmusea en herinneringscentra WOII
Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 ontving een Bijdrage Samenwerking Musea voor een collectieontsluitingsproject rond oorlogsmusea en herinneringscentra WOII. De bijdrage werd toegekend vanwege het goed doordachte plan om de online zichtbaarheid van de museale collectie WOII te vergroten. De deelnemende instellingen zijn: Aaltense Musea, Airborne Museum Hartenstein, Fries Verzetsmuseum, Joods Historisch Museum, Museon, Museum Bronbeek, Nationaal Bevrijdingsmuseum, Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Westerbork, Oorlogsmuseum Overloon en het Verzetsmuseum Amsterdam. Deze twaalf collecties worden in samenwerking met het Netwerk Oorlogsbronnen nader ontsloten en gezamenlijk doorzoekbaar gemaakt via de gelijknamige landelijke WOII-portal Netwerk Oorlogsbronnen.

Verzetsmuseum Amsterdam – Explosiegevaar!
Het Verzetsmuseum Amsterdam presenteert van 28 maart tot en met 11 november 2018 de tentoonstelling Explosiegevaar: de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Deze daad vond 75 jaar geleden plaats (op zaterdag 27 maart 1943). Een Projectinvestering Instellingen werd toegekend voor deze tentoonstelling. Waardering voor de sociaal-psychologische invalshoek van de presentatie, waardoor de bezoekers betrokken raken bij de hoofdrolspelers van deze aanslag en hun motivaties en achtergronden, speelde hierbij een rol.
Lees meer…