Renske Janssen

Kunsthistoricus, schrijver en curator Renske Janssen werkt tijdens haar verblijf in Banff Centre for the Arts (Canada) aan een onderzoek waarin het landschap in de hedendaagse kunst centraal staat. De hypothese die zij daarvoor aanhoudt is dat onze opvatting over het landschap is veranderd sinds Caspar David Friedrich’s Wanderer above the Sea Fog (1818), naar een meer ethische opvatting en benadering. Zij zoekt antwoord op vragen als: is het landschap van vandaag onze spiegel geworden nu het meer en meer vertoont hoe we ermee zijn omgegaan? Is het een ultieme personificatie van wie we zelf zijn? Is het landschap ethisch geworden? Hoe identificeren we ons vandaag de dag met het landschap. Hoe verhoudt de hedendaagse kunst zich tot het landschap? Is het landschap veranderd sinds het voortbestaan van het wilde, ongerepte, romantische landschap door de realiteit (de beelden) van smeltende ijskappen en verdwijnend oerbos is vervangen? Hoe kan de natuur zijn weg terugvinden via de kunst? Haar bevindingen zijn te volgen via onderstaand blog.

Banff Centre for the Arts is een van de buitenland ateliers van het Mondriaan Fonds. Helaas heeft het Mondriaan Fonds de samenwerking met dit buitenland atelier per 1 juli 2013 moeten opzeggen. De aanvraagrondes voor de andere ateliers begint eind augustus.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd