Rijksmuseum Twenthe – Jaap Drupsteen

Jaap Drupsteen, Videostill CyclicDep Voltt-Cfax.mov, 2013. Jaap Drupsteen, Videostill CyclicDep Voltt-Cfax.mov, 2013.

In het Rijksmuseum Twenthe is tot en met 6 november de omvangrijke audiovisuele installatie The Rhythm Painter van Jaap Drupsteen te zien. De installatie beslaat een ruim 400 vierkante meter grote tentoonstellingszaal en bestaat uit twaalf geprojecteerde beelden die pulseren op het ritme van zeven verschillende muziekstromen, die gesynchroniseerd zijn op één tempo. Het werk is gebaseerd op het concept ‘synchresis’ van de Franse componist en theoreticus Michel Chion, dat staat voor een mentale samensmelting van geluid en beeld.

The Rhythm Painter is een nieuw werk dat in opdracht van het Rijksmuseum Twenthe werd gemaakt. Het werk zal op twee manieren in de collectie van het museum worden opgenomen. Enerzijds als de ruimtevullende installatie en anderzijds als een enigszins gecondenseerd werk dat in een kleinere tentoonstellingszaal van tussen de 80 en 150 vierkante meter te installeren is. De huidige presentatie in Rijksmuseum Twenthe is site specific, maar latere vertoningen kunnen aangepast worden aan een veelheid aan zalen.

Het Mondriaan Fonds kende voor dit project een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd