RKD – Brieven van Piet Mondriaan

Brief van Mondriaan aan zijn vriendin Willy Wentelt, van 16 maart 1918. Foto: RKD. Brief van Mondriaan aan zijn vriendin Willy Wentelt, van 16 maart 1918. Foto: RKD.

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft een bijzonder archief aangekocht met brieven en documentatie van en over Piet Mondriaan. Het archief is afkomstig van mevrouw Cis Heijdenrijk-Osendarp die met haar echtgenoot Leo Heijdenrijk aan de basis stond van het Mondriaanhuis in Amersfoort.

De kern van dit archief bestaat uit 22 niet eerder gepubliceerde brieven die Piet Mondriaan richtte aan Willy Wentholt, een lerares Franse taal uit Amsterdam met wie hij vijf jaar lang een knipperlichtrelatie onderhield. Meer dan de meeste andere brieven bevatten deze details over het gevoelsleven van de kunstenaar. Daarnaast zijn deze brieven van belang als verslag van Mondriaans tweede periode als kunstenaar in Parijs, kort na de Eerste Wereldoorlog, en zijn ontwikkeling als lid van De Stijl-groep. De correspondentie documenteert daarmee de overgang van de ene naar de andere artistieke omgeving en de verschillende perspectieven daarop. Beide aspecten van groot belang omdat zij achtergrond informatie bieden over de wijze waarop Mondriaan met zijn kunstenaarschap omging.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Incidentele Aankopen toe.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd