RKD verwerft onbekende brieven Piet Mondriaan

Piet Mondriaan en Gwendolyn Lux, 1934. Bron: RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Piet Mondriaan en Gwendolyn Lux, 1934. Bron: RKD - Nederlands Instituut voor KunstgeschiedenisInstituut voor Kunstgeschiedenis

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Den Haag) heeft op een Parijse veiling achttien onbekende brieven en briefkaarten van Piet Mondriaan verworven. Het gaat om brieven aan de Remonstrantse predikant en verzamelaar Hendrik van Assendelft en om brieven aan het Amerikaanse kunstenaarsechtpaar Eugene en Gwendolyn Lux. De aanwinst werd mede mogelijk gemaakt door een Bijdrage Incidentele Aankopen van het Mondriaan Fonds.

De brieven aan Van Assendelft bevatten nieuwe informatie over Mondriaans verblijf in Nederland gedurende WO I, toen zijn werk de cruciale ontwikkeling doormaakte van naturalistisch naar abstract. Uit de brieven blijkt dat Van Assendelft in die periode voor Mondriaan een belangrijk klankbord was. De brieven zullen deel uitmaken van The Mondrian Papers, de digitale editie van alle brieven en artikelen van Piet Mondriaan.

De grafisch vormgever Eugene Lux en beeldhouwster Gwendolyn Lux maakten deel uit van het Amerikaans-Europese netwerk van avant-garde kunstenaars in de jaren voorafgaande aan WO II. Eugene Lux heeft een rol gespeeld bij de introductie en acceptatie van Mondriaans werk in de Verenigde Staten. Dit vergemakkelijkte in 1940 de emigratie van Mondriaan naar New York, waarmee hij uit handen van de nazi’s bleef.

Enkele van Mondriaans brieven aan Van Assendelft zijn momenteel te zien in het Kunstmuseum Den Haag. Ook zijn er brieven aan het echtpaar Lux te zien in een vitrine in het RKD.

Mondriaan Editieproject
De wetenschappelijke, online editie The Mondrian Papers maakt de volledige correspondentie en theoretische geschriften van Piet Mondriaan voor een breed publiek toegankelijk. The Mondrian Papers is een samenwerkingsverband van het RKD en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), met medewerking van het Kunstmuseum Den Haag. Lees hier meer over de brieven van Mondriaan.

tot stand gekomen met:

gerelateerd