Rondleiden is een vak – Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum en Universiteit van Amsterdam

Stedelijk Museum, Rondleiden is een vak. Foto: Tomek Whitfield Stedelijk Museum, Rondleiden is een vak. Foto: Tomek Whitfield

Het onderzoeksproject ‘Rondleiden is een vak’ richt zich op de vragen wat kenmerkend is voor het leren en onderwijzen in educatieve rondleidingen in kunst- en historische musea, over welke competenties museumrondleiders zouden moeten beschikken en of het gebruik van evaluatie-instrumenten en participatie in een online leergemeenschap resulteren in kwaliteitsverbetering. In het project wordt op basis van een literatuurstudie, interviews, een expertmeeting en wetenschappelijke studie bepaald welke leerprocessen en leeropbrengsten specifiek zijn voor kunst- en historische musea en over welke competenties museumrondleiders moeten beschikken. In het tweede deelproject worden instrumenten ontwikkeld en uitgetest om de kwaliteit van rondleidingen en de competenties te evalueren. Het derde deelproject bestaat uit een interventie-onderzoek gericht op professionalisering van museumrondleiders en kwaliteitsverbetering van educatieve rondleidingen. Voor het onderzoek wordt een promovendus aangesteld bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de universiteit van Amsterdam.

Het project is een gezamenlijk initiatief van de UvA, het Rijksmuseum Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Gogh Museum. Het project wordt mede gefinancierd door SNS REAAL Fonds.