Samenwerking Bonnefantenmuseum en Helen Verhoeven

© Helen Verhoeven, Vleesstal, 2017 © Helen Verhoeven, Vleesstal, 2017

Van januari tot december 2018 toont het Bonnefantenmuseum in Maastricht een serie schilderijen van Helen Verhoeven, als resultaat van een tweejarige samenwerking die ze in 2016 aangingen. De kunstenaar verdiepte zich lange tijd in de klassieke en religieuze thema’s van de middeleeuwse kunst uit de collectie van het museum. In een serie grote schilderijen herinterpreteert ze de afgebeelde onderwerpen vanuit een seculier en hedendaags perspectief. De tentoonstelling is samengesteld aan de hand van een aantal thema’s die verband houden met verschillende universele en tijdloze existentiële dimensies van de menselijke conditie. Daarbij valt te denken aan thema’s zoals angst, liefde, dood, geweld, natuur, religie en seks. Het museum wil een of meerdere werken die uit de samenwerking voortkomen opnemen in de collectie.

Het Mondriaan Fonds droeg bij met een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor langlopende samenwerkingen (voorheen de Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgever).

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd