Samenwerking Bonnefantenmuseum en Helen Verhoeven

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht en kunstenaar Helen Verhoeven zijn in 2016 een tweejarige samenwerking aangegaan voor het maken van een serie grote schilderijen geïnspireerd door de collectie historische schilderkunst. De kunstenaar en Stijn Huijts (directeur Bonnefantenmuseum) maken gezamenlijk plannen voor een tentoonstelling die in 2018 te zien zal zijn. De tentoonstelling presenteert het resultaat van de samenwerking en wordt samengesteld aan de hand van een een aantal thema’s die verband houden met verschillende universele en tijdloze existentiële dimensies van de menselijke conditie. Daarbij valt te denken aan thema’s zoals angst, liefde, dood, geweld, natuur, religie en seks. Het museum wil een of meerdere werken die uit de samenwerking voortkomen opnemen in de collectie.

Het Mondriaan Fonds droeg bij met een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor langlopende samenwerkingen (voorheen de Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgever).

De Bijdrage Opdrachtgeverschap is voor publieke en private opdrachtgevers die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. De plannen kunnen betrekking hebben op een concrete opdracht aan één of meerdere kunstenaars of een bijzondere samenwerking met een kunstenaar, zoals het intensief volgen en tonen van het werk en/of de productie van nieuwe werken voor een periode van maximaal vier jaar.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd