Samenwerking op gebied van veiligheidszorg

Scheepvaartmuseum Scheepvaartmuseum

Het Mondriaan Fonds heeft bijgedragen aan een samenwerking op het gebied van veiligheidszorg tussen Het Scheepvaartmuseum, Anne Frank Huis, Van Abbemuseum, Fries Museum, Dordrechts Museum, Amsterdam Museum, Catharijneconvent, Het Noordbrabants Museum, Kröller-Müller Museum en de Nationale Politie: Eenheid Kunst en Antiek Criminaliteit. Gaandeweg beoogt het netwerk zich nog verder uit te breiden en meer (kleine) erfgoedinstellingen te bereiken.

De Bijdrage Veiligheidszorg is bedoeld voor musea, kerken en kunsthallen en kan worden ingezet voor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van veiligheidszorg van collectie, personeel, publiek en gebouw. De bijdrage is voor initiatieven waarbij de nadruk ligt op deskundigheidsbevordering en professionalisering van de veiligheidszorg.

tot stand gekomen met:

gerelateerd