Scheepvaart Museum – De zwarte bladzijde

Van 27 juni t/m 31 augustus presenteert het Scheepvaartmuseum Amsterdam De Zwarte Bladzijde, een tentoonstelling op basis van recent onderzoek naar het slavenschip Leusden dat verging op de Marowijne rivier in Suriname. De tentoonstelling presenteert de slavenhandel als onderdeel van de Nederlandse maritieme geschiedenis. De relatie tussen slavenhandel en scheepvaart wordt doorgetrokken naar het heden. Het Scheepvaartmuseum wil bezoekers uitdagen om na te denken over de vraag of de slavernij wel echt voorbij is. Aan het einde van de tentoonstelling biedt het museum de ruimte aan bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Voor deze bijzondere gelegenheid
was een tijdelijke regeling in het leven geroepen. Het Scheepvaartmuseum is een van de instellingen die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om bij het Mondriaan Fonds een aanvraag in te dienen voor een Bijdrage Herinnering Slavernijverleden. De twee aanvraagrondes voor deze regeling zijn inmiddels voorbij.

 

website