Science Center NEMO – Herinrichting en vernieuwing Technium

De Machine, NEMO; foto DigiDaan De Machine, NEMO; foto DigiDaan

Op 22 november opende Technium, de vernieuwde en heringerichte tweede verdieping van NEMO. Het ontrafelen van de techniek om de bezoeker heen staat centraal in Technium. Met dit thema benadrukt het museum de inventiviteit en het vermogen van de mens om dingen te bedenken en te maken, te veranderen en verbeteren; om uit te vinden, oplossingen te bedenken voor grote uitdagingen en de wereld  – nu en in de toekomst – zelf vorm te geven.

Science Center NEMO ontving een bijdrage voor de realisering van hun vernieuwingsprogramma 2015-2020, en in het bijzonder van Technium. Bestaande succesformules van NEMO worden vernieuwd en verbeterd, erfgoed uit de collecties van Museum Boerhaave en Teylers Museum geïntegreerd, en met gebruikmaking van nieuwe technologieën bezoekers extra geïnformeerd. NEMO hoopt hiermee onder meer de bezoekersbeleving te verbeteren, samenhang te creëren, het tentoonstellingsgedeelte Wereld van Vormen en TechnoEvolutie te herschikken en uit te breiden en een nieuwe tentoonstelling te ontwikkelen.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea- en andere Erfgoedinstellingen toe. Doel van de bijdrage is instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

website