Showroom MAMA – CONDITION

Showroom MAMA - CONDITION (videostill, Nina Crisante) Showroom MAMA - CONDITION (videostill, Nina Crisante)

Van 9 september t/m 30 oktober is in Showroom MAMA in Rotterdam de groepstentoonstelling CONDITION te zien waarin de relatie tussen kunst, fitness en lichamelijk vermogen wordt onderzocht. Getoond worden nieuwe werken van kunstenaars en andere makers die verschillende perspectieven op het fitte lichaam laten zien. Het programma geeft de bezoeker tevens de mogelijkheid om mee te doen aan verschillende activiteiten op het gebied van performance, training en fysiek welzijn.

Trainen zorgt niet alleen voor een fit lichaam, maar kan ook dienen als oefening in het oprekken van maatschappelijke grenzen. Een geoptimaliseerd lijf voldoet aan het schoonheidsideaal en zal minder snel zwichten onder druk. In een maatschappij waarin tijd kostbaar is en efficiëntie een groot goed, lijkt conditie de voorwaarde om te excelleren. Of schuilt er in de onproductieve arbeid van repetitieve handelingen een interessante vorm van weerstand tegen dit systeem van doelmatigheid?

CONDITION toont werk van Vanessa Brazeau, Nina Cristante, Florentina Holzinger, Life Sport, Claudia Maté, Suzie van Staaveren en Julius Thissen. Het Mondriaan Fonds draagt structureel bij aan Showroom MAMA met een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd