Stedelijk Museum Schiedam – De tuinen van Elspeth Diederix

Elspeth Diederix, Lathyrus America (Miracle #04), 2018 Elspeth Diederix, Lathyrus America (Miracle #04), 2018

Elspeth Diederix is behalve kunstenaar ook duiker en hovenier. De drie professies komen samen op haar solotentoonstelling De tuinen van Elspeth Diederix in het Stedelijk Museum Schiedam. Foto’s van oplichtende bloemen in een onderwaterwereld hangen naast close-ups van bloemen uit een tuin die zij zelf heeft aangelegd in het Erasmuspark in Amsterdam. In deze parktuin ensceneert Diederix bloemstillevens. Een film neemt het museumpubliek mee naar dit natuurlijk laboratorium, getiteld The Miracle Garden. In het Stedelijk Museum Schiedam toont Diederix de nieuwe bloemen die zij in dit lab veredeld heeft, maar ook een aquari ummet een onderwatertuin: een schaalmodel voor de droom die zij in de Zeeuwse wateren levensgroot wil verwerkelijken. Intussen bloeien alvast vele bloemen op het museumplein in Schiedam. Het Stedelijk Museum Schiedam ontving een Projectinvestering Instellingen voor de realisatie van de tentoonstelling, voor het honorarium van Diederix werd een bijdrage toegekend via het Experimenteerregelement Kunstenaarshonoraria.

Voor de ontwikkeling van het werk The Miracle Garden ontving ze een Projectinvestering Kunstenaar. Dit project is een voortzetting en uitbreiding van haar eerdere project The Studio Garden, maar dan vrij toegankelijk voor publiek. De bloemen zijn door Diederix opgenomen in de film, alsook gefotografeerd en op posters door heel Amsterdam verspreid. Het Instagramaccount miraclegardening biedt een blik achter de schermen. Diederix wil mensen meenemen in haar fascinatie voor bloemen en planten en laat zien dat het maken van een foto ook een groeiproces is, dat het beeld uit verschillende stappen is voortgekomen en uit verschillende lagen bestaat.

website