Stedelijk Museum Amsterdam – Seth Siegelaub

Seth Siegelaub, organizer and publisher of the exhibition, Seth Siegelaub, organizer and publisher of the exhibition, "January 5-31, 1969" 1969. New York, Museum of Modern Art (MoMA). Gelatin silver print, 8 1/16 x 10" (20.3 x 25.4 cm). Seth Siegelaub Papers. Gift of Seth Siegelaub and the Stichting Egress Foundation, Amsterdam, I.A.120. The Museum of Modern Art Archives, New York (copyright unknown). Cat.no.: MA2178).© 2015. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence.

Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert tot en met 17 april 2016 de tentoonstelling Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art. Deze kunstpionier, verzamelaar en uitgever was een van de hoofdrolspelers van de vroege conceptuele kunst.

Siegelaub verwierf bekendheid met een aantal baanbrekende projecten in de late jaren zestig in New York. Hierin wist hij juiste presentatievormen te vinden voor de conceptuele kunst van die tijd. Zijn revolutionaire opvattingen over de rol van de curator en het presenteren van beeldende kunst zijn tot op de dag van vandaag van grote invloed op verschillende generaties kunstenaars en tentoonstellingsmakers.

De tentoonstelling belicht de veelzijdige activiteiten van Siegelaub op het gebied van de beeldende kunst, massamedia, politiek en textiel. Niet alleen zijn radicale tentoonstellingsprojecten worden onder de loep genomen, maar ook zijn projecten op het terrein van de (linkse) massamedia in de jaren zeventig en zijn bibliografische onderzoek op het gebied van de pre-industriële en niet westerse textiel. Bijdragen van hedendaagse kunstenaars maken eveneens deel uit van tentoonstelling en het Public Program.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan deze tentoonstelling met een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd