Stichting Historisch Beetsterzwaag – Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt

Portret Tinco Portret Tinco

In Beetsterzwaag is van 8 juni t/m 9 september de tentoonstelling Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt te zien. De tentoonstelling gaat over het leven en reizen van Tinco Lycklama à Nijeholt, geboren in 1837 in het Lycklamahuis te Beetsterzwaag. Stichting Historisch Beetsterzwaag haalt het museum dat Tinco 150 jaar geleden had ingericht terug vanuit Cannes. Voor deze tentoonstelling stelt het Musée de la Castre maar liefst 180 bruiklenen ter beschikking. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de Tinco Lycklama Foundation.

Het museum van Tinco is voortgekomen uit de collectie artefacten die hij tijdens zijn reizen van 1865-1867 naar de Oriënt heeft verzameld. Tinco had van 1870-1872 een museum in het Eijsingahuis in Beetsterzwaag en nam zijn collectie mee toen hij definitief verhuisde naar Cannes.

Bij de tentoonstelling is een nevenprogramma met onder andere een serie lezingen, dagelijkse historische rondleidingen door Beetsterzwaag en een schoolprogramma. Ook zal Omrop Fryslân een documentaire over Tinco Lycklam maken. Om al deze activiteiten te kunnen uitvoeren wordt samengewerkt met andere organisaties in Beetsterzwaag en omliggende dorpen.

Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Instellingen toe.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd