Stichting KiK – Basiskamp Entre Nous

Basiskamp Entre Nous - Stichting Kik Basiskamp Entre Nous - Stichting Kik

Basiskamp Entre Nous start vanuit de boeiende geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit was een private organisatie die in Frederiksoord (Drenthe) werd opgezet in 1818 door generaal Johannes van den Bosch.

Basiskamp Entre Nous is bedacht door kunstenaar Edwin Stolk en wordt gerealiseerd i.s.m. Stichting KiK. Met Entre Nous richt hij een nieuwe kolonie op in Frederiksoord waarin kunstenaars werk maken en nadenken over nieuwe vormen om een maatschappij in te richten aan de hand van concrete casussen aangedragen door de Maatschappij van Weldadigheid (een van de voorlopers van de verzorgingsstaat). Het project is gestoeld op oude koloniën die in eigen land werden gesticht in de 19de eeuw en als doel hadden om groepen mensen structureel uit de armoede te verheffen. Het project poogt te reflecteren op, en een denkoefening te zijn over, de Nederlandse verzorgingsstaat en gaat in op vragen als, wie is verantwoordelijk voor collectieve belangen en wie heeft daar zeggenschap en regie over?

De volgende kunstenaars maken nieuw werk ten tijde van de basiskamp:
Ivanka Annot, Karin Bartels, Erwin van Doorn/Inge Nabuurs, Erik Fakkeldij, Selby Gildemacher, Klaas van Gorkum/Iratxe Jaio, Egon Hanfstingl, Liesbeth Labeur, Elise Leusink/Jeroen Gras, Richtje Reinsma, Herma Schellingerhoudt, Charlotte van Winden.

Er zijn diverse organisaties inhoudelijk betrokken bij het project zoals de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en de Koninklijke Landmacht.
In de hele maand september is het basiskamp vrij toegankelijk en wonen er (i.p.v. militairen) een maand lang verschillende kunstenaars. Deze vakmensen gaan zich bezighouden met verzorgingsstaat gerelateerde onderwerpen die spelen in Westerveld en zijn exemplarisch voor andere gemeenten.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe aan Stichting KiK.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd