Stichting Niet Normaal – ROBOT LOVE

Driessens & Verstappen, Tickle Salon 2.0, 2018 Driessens & Verstappen, Tickle Salon 2.0, 2018

In de Campina Melkfabriek Eindhoven vindt van 15 september tot en met 2 december 2018 ROBOT LOVE plaats, een interactieve tentoonstelling over de liefde tussen mens en robot. Meer dan vijftig kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers stellen de vraag of robots in staat zijn tot liefde, en of mensen van ze kunnen houden. Veel werken zijn in opdracht gemaakt. De manifestatie wordt georganiseerd door Stichting Niet Normaal, onder leiding van Ine Gevers.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe voor de productie van nieuw werk Floris Schönfeld, Funda Gül Özcan, Driessens & Verstappen, Sam Samiee, Ine Poppe en Zoro Feigl. Ook werd een Projectinvestering Instellingen toegekend voor de realisatie van de manifestatie en een compensatie voor de kunstenaarshonoraria via het Experimeneerreglement.

website