Stichting Stream – Erik Odijk

Beeldend kunstenaar Erik Odijk kreeg van Stichting Stream opdracht nieuw werk te maken op het historische parkbos Landgoed Olterterp. Hij creëerde Lilith, Far out North # part 1, een opmaat naar een groter filmproject waarin hij tracht het landschap te duiden. In de context van de film stelt hij nieuwe ingrepen in het landschap voor en mengt hij zich, samen met Stream, in de gesprekken over de gebiedsvisie die momenteel worden gevoerd. De film wordt gepresenteerd tijdens een symposium dat op donderdag 27 oktober plaatsvindt in Museum Heerenveen.

Stream is een meerjarig kunstprogramma in het cultuurhistorisch landschap van de Friese Wouden. Het samenspel tussen mens, natuur en tijd staat centraal bij de kunstprojecten die vanaf nazomer 2016 op verschillende locaties plaatsvinden, en in verbinding met de lokale bevolking groeien. Elmo Vermijs, Erik Odijk en Walter van Broekhuizen zijn de eerste kunstenaars die van start gaan. De kunstenaars doen onderzoek naar ‘de ziel’ van de Friese Wouden en ontwikkelen hun werk op basis van de kennis die zij vergaren. Ook zoeken zij naar een nieuwe toepasbaarheid van die kennis voor de toekomst.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe voor de opdrachten aan de drie kunstenaars.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd