Stuart & Van der Lippe – Mondriaan Materiaalfonds

Materiaalfonds Materiaalfonds

Bart Stuart & Klaar van der Lippe hebben onlangs een rentevrije lening toegekend gekregen via het Mondriaan Materiaalfonds. Deze lening hebben zij ontvangen, zonder extra toetsing, omdat zij binnen een periode van twaalf maanden een bijdrage hebben gekregen van het Mondriaan Fonds.
Eerder werden ze geselecteerd als één van de drie kunstenaars(duo’s) die in 2015 een periode in het Instituto Buena Bista (IBB) zullen verblijven en werken. Dit atelier is één van de vaste buitenlandateliers die het Mondriaan Fonds jaarlijks aanbiedt. Het fonds stelt voor een verblijf in de ateliers een Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers ter beschikking voor de reis-, materiaal- en verblijfskosten.
Voor kunstenaars die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van de rentevrije leningen, wordt er op 1 oktober bij het Mondriaan Fonds een informatiebijeenkomst georganiseerd. Kijk hier voor meer informatie.

tot stand gekomen met:

gerelateerd