Taco Hidde Bakker – The Photograph That Took the Place of a Mountain

In juli verscheen bij Fw:Books de publicatie The Photograph That Took the Place of a Mountain: Essays and other writings about photography and art van Taco Hidde Bakker. Het boek omvat een selectie van Bakkers essays en andere teksten rondom het werk van Nederlandse en buitenlandse fotografen en kunstenaars. Hij ontving een Projectinvestering Bemiddelaar voor de voorbereidingen voor het boek: het herlezen van zijn tekstproductie gedurende het afgelopen decennium,  selectie van teksten, ordening binnen thematische clusters, herschrijven, vertalen en andere werkzaamheden. Het boek is gerealiseerd in samenwerking met vorm- en uitgever Hans Gremmen.

In het najaar zullen een aantal kleine internationale boeklanceringen plaatsvinden en in 2019 volgt een boeklanding met een inhoudelijke programma en een kleine tentoonstelling. De publicatie is te bestellen via de website van Fw:Books.