TextielMuseum – Cultural Threads

Proces van het creëren van Red Thread in het TextielLab, Eylem Aladogan. Foto: Josefina Eikenaar Proces van het creëren van Red Thread in het TextielLab, Eylem Aladogan. Foto: Josefina Eikenaar

Het TextielMuseum in Tilburg toont van 24 november 2018 tot en met 12 mei 2019 de tentoonstelling Cultural Threads, waarvoor vier kunstenaars nieuw werk ontwikkelden in het TextielLab. Het museum heeft een collectie-opdrachtenbeleid waarbij het museum ontwerpers en kunstenaars de opdracht geeft om in het TextielLab te experimenteren met de beschikbare technieken (weven, breien, borduren, laseren, graveren, tuffen, inktjetprinten, passement weven en koorddraaien). Eylem Aladogan, Célio Braga, Jennifer Tee en Vincent Vulsma werden gevraagd werk te maken met het thema ‘cross-cultural threads’ als leidraad, dat vervolgens aan de collectie van het museum wordt toegevoegd. Het Mondriaan Fonds kende hiervoor een Bijdrage Collectieprogramma’s toe.

De tentoonstelling Cultural Threads is gericht op hedendaagse kunstenaars die textiel als krachtig instrument gebruiken om hun ideeën te verbeelden over politiek-maatschappelijke vraagstukken. Zij verbinden textiel aan hun eigen zoektocht naar afkomst en identiteit in een steeds verder globaliserende wereld. Of ze gebruiken het om geschiedenissen te ontrafelen en nieuwe toekomstperspectieven te schetsen.

Eylem Aladogan ontving een Werkbijdrage Bewezen Talent, die zij onder meer benutte voor het ontwikkelen van twee nieuwe wandkleden in het TextielLab. Voor het werk verdiepte Aladogan zich in textielnijverheid van het Ottomaanse Rijk. Aanleiding voor haar interesse is de huidige politieke actualiteit in Turkije: in het regime van Erdogan is er sprake van een sterke verheerlijking van deze periode. In de wandkleden die Aladogan ontwierp, verwerkte ze florale motieven uit de Ottomaanse textielkunst. Tegelijkertijd houdt haar werk verband met de relatie tot haar vader, die als arbeidsmigrant vanuit Turkije naar Nederland kwam. De gesprekken die zij met elkaar voerden over democratie, vrijheid en nationalisme speelden een belangrijke rol in de vorming van haar politieke bewustzijn. De twee nieuwe werken zijn een tastbare getuigenis van deze dialoog tussen twee generaties.

website